วันเสาร์, 16 มกราคม 2559 16:06

สำนักศิลปะฯ อบรมการใช้ QR Code โปรโมทวัฒนธรรม

Written by
Rate this item
(2 votes)

อบรมการใช้ QR Code

วันที่ 11 มกราคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมออนไลน์ในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้ QR Code” มี ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) การอบรมในครั้งนี้ ทางสำนักฯ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการสร้างและใช้เทคโนโลยี QR Code สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิตอลออนไลน์ โดยใช้สื่อชนิดนี้ประยุกต์ใช้ในการให้ข้อมูลและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สากลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อบรมการใช้ QR Code

อบรมการใช้ QR Code

อบรมการใช้ QR Code

อบรมการใช้ QR Code

Read 1747 times Last modified on วันอังคาร, 19 มกราคม 2559 12:48