วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560 14:04

ราชภัฏภูเก็ต อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

Written by
Rate this item
(3 votes)
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 30 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จ.ภูเก็ต 
 
rajabhat university thailand buddhist monk ceremony 1
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมอบให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ” และมีพระราชดำริ พระราชดำรัสมากมายที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาของไทยโดยเฉพาะชาวราชภัฏ
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ขึ้น ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีบุคลากร และนักศึกษา ร่วมอุปสมบทหมู่จำนวน 30 รูป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อให้พระที่ร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาจิตใจ สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 พระนวกะจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมกับพระนวกะจากราชภัฏทั่วประเทศจำนวน 999 รูป ร่วมพิธีวันราชภัฏ รวมพลังแห่งความภักดี ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการนี้มีพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จเป็นประธาน
 
rajabhat university thailand buddhist monk ceremony 7
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
rajabhat university thailand buddhist monk ceremony 9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2069 times