วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 12:54

ฟิสิกส์ สร้างกระบวนการคิดทางดาราศาสตร์ นักเรียน ต.รัษฎา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เทศบาลตำบลรัษฎา

ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งคาและโรงเรียนเกาะสิเหร่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎามีการพัฒนาทักษะศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีทักษะกระบวนการคิดทางดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพความสนใจของตนเองอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และทีมงานจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ให้ความรู้ คำแนะนำและให้แนวทางการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมลักษณะแบ่งกลุ่มในการทดลองและสิ่งประดิษฐ์ทางดาราศาสตร์ ในแต่ละฐานกิจกรรม     

rasada municipality education project feb 2018 2

rasada municipality education project feb 2018 3

rasada municipality education project feb 2018 4

rasada municipality education project feb 2018 5

rasada municipality education project feb 2018 6

 

rasada municipality education project feb 2018 7

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 896 times