วันเสาร์, 17 พฤศจิกายน 2561 08:25

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rdi pkru 17 nov 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ม.วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (หัวหน้าโครงการ) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร เครือข่ายชาวบ้าน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้มี ด.ต.นิรันดร์ พิมล และทีมวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง บรรยายให้ความรู้และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา
 
rdi pkru 17 nov 2018 2
 
rdi pkru 17 nov 2018 3
 
สำหรับความรู้ที่ชาวบ้านได้รับจากการฝึกอบรมตลอด 5 วัน 4 คืน ได้แก่ 1.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดสมอง บ่งหนองความคิด คืนชีวิตให้แผ่นดิน / 2.ฐานฅนมีน้ำยา - การทำน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู ครีมนวด ยาดม ยาหม่อง / 3.ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี – การฟื้นฟูสภาพดินให้มีชีวิต การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพทั้งแห้งและน้ำ การปรับปรุงดิน การห่มดิน แห้งชามน้ำชาม / 4.ฐานฅนรักษ์น้ำ - การจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้เพียงพอ การบำบัดน้ำเสีย การปลูกหญ้าแฝก การพัฒนาและประยุกต์ใช้ "ระเบิดจุลินทรีย์" เพื่อการบำบัดน้ำเสีย / 5.ฐานฅนเอาถ่าน  - การเผาถ่านคุณภาพปราศจากสารทาร์และทำน้ำส้มควันไม้ / 6.ฐานฅนรักษ์ป่า - ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง /พืชสมุนไพร - การปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้ใต้ดิน ตามความสูงและระบบนิเวศ / 7.ฐานโคกหนองนาโมเดล - รู้จักการใช้ประโยชน์จากดินผืนหนึ่ง การออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม / 8.ฐานคนพออยู่พอกินเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน/การปลูกพืชหมุนเวียน / 9.บัญชีครัวเรือน / 10.เตรียมตัว เตรียมใจ ฝ่าภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิกฤต / 11.เกษตรอินทรีย์กับทางรอดของเกษตรกรไทย
 
rdi pkru 17 nov 2018 4
 
rdi pkru 17 nov 2018 5
 
rdi pkru 17 nov 2018 6
 
rdi pkru 17 nov 2018 7
 
rdi pkru 17 nov 2018 8
 
rdi pkru 17 nov 2018 9
 
rdi pkru 17 nov 2018 10
 
rdi pkru 17 nov 2018 11
Read 841 times Last modified on วันเสาร์, 17 พฤศจิกายน 2561 09:43