วันอาทิตย์, 27 มกราคม 2562 13:05

RDI PKRU รวมตัวเครือข่ายยุวชน พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rdi pkru for environmental jan 2019 1
 
rdi pkru for environmental jan 2019 2
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฯลฯ จัดโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มิสเตอร์ โคลด เดอ คริสเชย์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศฝรั่งเศส ประจำ จ.ภูเก็ต ตลอดจน ตัวแทนส่วนราชการ คณาจารย์ และเครือข่ายยุวชน จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต สถานศึกษาต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต และนักเรียนจากประเทศอินโดนิเซีย เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
 
rdi pkru for environmental jan 2019 3
 
rdi pkru for environmental jan 2019 4
 
rdi pkru for environmental jan 2019 5
 
สำหรับโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายองค์กร จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างถูกวิธีและเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับยุวชนรักสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับยุวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนท้องถิ่น
 
rdi pkru for environmental jan 2019 6
 
rdi pkru for environmental jan 2019 7
 
rdi pkru for environmental jan 2019 8
 
rdi pkru for environmental jan 2019 9
 
rdi pkru for environmental jan 2019 10
 
rdi pkru for environmental jan 2019 11
 
rdi pkru for environmental jan 2019 12
 
rdi pkru for environmental jan 2019 13
 
rdi pkru for environmental jan 2019 14
 
rdi pkru for environmental jan 2019 15
 
rdi pkru for environmental jan 2019 16
 
rdi pkru for environmental jan 2019 17
 
 
rdi pkru for environmental jan 2019 18
 
rdi pkru for environmental jan 2019 19
 
rdi pkru for environmental jan 2019 20
 
rdi pkru for environmental jan 2019 21
 
rdi pkru for environmental jan 2019 22
 
rdi pkru for environmental jan 2019 23
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 618 times