วันอังคาร, 19 มกราคม 2559 14:51

ผลักดันภูเก็ตจัดงานราชพิธี-รัฐพิธี-ศาสนพิธี

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ผลักดันภูเก็ตจัดงานราชพิธี-รัฐพิธี-ศาสนพิธี

วันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจำลอง ยิ่งนึก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้

ผลักดันภูเก็ตจัดงานราชพิธี-รัฐพิธี-ศาสนพิธี

ผลักดันภูเก็ตจัดงานราชพิธี-รัฐพิธี-ศาสนพิธี

ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ เปิดเผยรายละเอียดการอบรม ว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทางสำนักศิลปะฯ จึงดำเนินงานจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชาติ ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบแผนโบราณประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสำคัญเกี่ยวสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา รวมไปถึงการจัดสถานที่ โต๊ะหมู่บูชา การวางพานพุ่มในพิธีถวายพระพร ฯลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมอบรม จะสามารถปฏิบัติงานด้านดังกล่าวได้ถูกต้องตามรูปแบบประเพณี เป็นแบบแผนเดียวกันกับสำนักพระราชวัง และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ กล่าว 

ผลักดันภูเก็ตจัดงานราชพิธี-รัฐพิธี-ศาสนพิธี

ผลักดันภูเก็ตจัดงานราชพิธี-รัฐพิธี-ศาสนพิธี

royal ceremony workshop5

ชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี”

Read 2784 times Last modified on วันอังคาร, 19 มกราคม 2559 15:11