วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 08:43

อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ล่องแม่น้ำสาละวิน ศึกษารูปแบบการศึกษาเพื่อชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
salawin river pkru news 2018 1
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ (เขตแม่น้ำสาละวิน) เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ในโครงการเปิดโลกทัศน์การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งคณะของมหาวิทยาลัยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 6 พื้นที่ คือ ศกร.หญ้าแพรกสาละวิน โรงเรียนห้วยกระต่าย โรงเรียนบ้านสบเมย โรงเรียนบ้านแม่กองคา โรงเรียนบ้านอุมลอง โรงเรียนบ้านแม่ลิด ในการนี้ผู้บริหารของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้ความสนใจประเด็นการเรียนรู้ ที่เน้นให้นักเรียน-นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนการทำงานร่วมกันกับชุมชน เพื่อเป็นบันฑิตที่พึงประสงค์และเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
salawin river pkru news 2018 2
 
salawin river pkru news 2018 3
 
salawin river pkru news 2018 4
 
 salawin river pkru news 2018 5
 
salawin river pkru news 2018 6
 
salawin river pkru news 2018 7
 
salawin river pkru news 2018 8
 
salawin river pkru news 2018 9
 
salawin river pkru news 2018 10
 
salawin river pkru news 2018 10
 
salawin river pkru news 2018 11
 
salawin river pkru news 2018 12
Read 1081 times