วันอังคาร, 10 กันยายน 2562 09:28

นำเสนอวิสัยทัศน์ ผอ.รร.สาธิตราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

satit pkru school 9 sep 2019 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวดวงกมล เอช / ผศ.ทวีพร ณ นคร / และ นายประมุข ตันจำรูญ ร่วมนำเสนอนโยบายและข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนต่อ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ

satit pkru school 9 sep 2019 2

satit pkru school 9 sep 2019 3

satit pkru school 9 sep 2019 4

satit pkru school 9 sep 2019 5

satit pkru school 9 sep 2019 6

satit pkru school 9 sep 2019 7

satit pkru school 9 sep 2019 8

satit pkru school 9 sep 2019 9

Read 1168 times