วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 08:24

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด “ติวสอบ ก.พ. (ภาค ก.) แก่ศิษย์เก่า

Written by
Rate this item
(0 votes)
sci pkru 8 jun 2019 1
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด โครงการอบรมบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า “กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร อาจารย์จิตติพงษ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสถาพร นพรัตน์ นิติกรชำนาญการ สำนักกรรมาธิการ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคและแนะนำการทำข้อสอบ ก.พ.
 
sci pkru 8 jun 2019 2
 
sci pkru 8 jun 2019 3
 
ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร กล่าวว่า “โครงการอบรมบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า “เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก)” ในครั้งนี้เป็นโครงการสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายศิษย์เก่า ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า ในการพัฒนาความรู้ และทักษะการสอบเข้ารับราชการ ซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. นั้น เป็นการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ความสามารถทั่วไป ตลอดจนยังช่วยให้ศิษย์เก่าได้ทราบและเรียนรู้เทคนิคในการสอบรับราชการเป็นอย่างดี ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่สนใจจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม” รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว
 
sci pkru 8 jun 2019 4
 
sci pkru 8 jun 2019 5
 
sci pkru 8 jun 2019 6
 
sci pkru 8 jun 2019 7
 
sci pkru 8 jun 2019 8
 
sci pkru 8 jun 2019 9
 
sci pkru 8 jun 2019 10
 
sci pkru 8 jun 2019 11
 
sci pkru 8 jun 2019 12
 
sci pkru 8 jun 2019 13
 
sci pkru 8 jun 2019 14
 
sci pkru 8 jun 2019 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 347 times