วันเสาร์, 07 กันยายน 2562 08:45

SCI. PKRU สานต่อ MOU กับ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

Written by
Rate this item
(0 votes)

2

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ผศ.ดร.วิภาวรรณ  บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ในการสานต่อการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และNational Pingtung University ที่ทำร่วมกันเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา

3

4

สำหรับประเด็นความร่วมมือที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสานต่อความร่วมมือนั้น ประกอบด้วย 1. การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร International 2.การทำวิจัย มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย การทำวิจัยร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ และ3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน ในรูปแบบ Science Summer Camping และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ทาง National Pingtung University ได้นำชมอาคารและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นำเสนอกิจกรรมสาธิตการเรียนการสอน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ทางด้วยฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเลเซอร์คัท และ 3D Printing โดย National Pingtung University ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5

6

 

Read 808 times Last modified on วันเสาร์, 07 กันยายน 2562 08:56