วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561 12:09

SCI. PKRU จัด Workshop "เขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน"

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF5055

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคการเตรียมตัว การสอบสัมภาษณ์ และการเขียน Resume ในการสมัครงาน แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSCF5061

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง กล่าวว่า “โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาดังกล่าว เป็นโครงการหลัก การพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน รวมไปถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน การเขียน Resume ตลอดจนการเขียนจดหมายสมัครงานให้น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสำหรับการเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว.

 

DSCF5079

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีกล่าวเสริมว่า “การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาทุกคนแสดงออกมาได้ทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ที่สะท้อนออกมา ให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ พร้อมสำหรับการเข้าสู่ชีวิตของการทำงาน และการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้เทคนิคการสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้ ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้สมัครงานหลายคนมักจะตอบคำถามได้ไม่น่าสนใจหรือไม่ค่อยดี ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัย หรือการเตรียมตัวที่ไม่มากพอ จนทำให้พลาดโอกาสในการได้งานทำ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย” อธิการบดีกล่าว.

DSCF5065

 

DSCF5084

DSCF5085

DSCF5089

DSCF5091

DSCF5102

DSCF5108

DSCF5114

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 597 times Last modified on วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561 12:23