วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562 11:30

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

Written by
Rate this item
(0 votes)

sci tech pkru may 2019 1

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก 7 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสงขลา / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏยะลา / ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช / และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการบริหาร การประกันคุณภาพ การวิจัย ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้กลุ่มเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขยายขอบเขตและประเด็นความร่วมมือ รวมถึงสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหาร การประกันคุณภาพ การวิจัย การบริหารวิชาการ ด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา และด้านอื่นๆ ต่อไป

sci tech pkru may 2019 2

sci tech pkru may 2019 3

sci tech pkru may 2019 4

sci tech pkru may 2019 5

sci tech pkru may 2019 6

sci tech pkru may 2019 7

sci tech pkru may 2019 8

sci tech pkru may 2019 9

sci tech pkru may 2019 10

sci tech pkru may 2019 11

sci tech pkru may 2019 12

sci tech pkru may 2019 13

sci tech pkru may 2019 14

sci tech pkru may 2019 15

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 615 times