วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560 15:46

เตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
วิชาวิทยาศาสตร์
 
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อม ทบทวนความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมและการสืบค้นข้อมูลสำหรับการเรียน พร้อมด้วยการแนะนำรายละเอียดของหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี รวมถึงแนะนำการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและมีผลการเรียนที่ดี
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
วิชาวิทยาศาสตร์
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1809 times