วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 08:46

สาธารณสุขศาสตร์ เสริมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
scitech pkru 1 dec 2018 1
 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี นายวิษณุ มั่นคง นักพูดและนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นวิทยากรเวิร์คชอปในหัวข้อ “ทักษะการพูดในที่สาธารณะ” และ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ”
 
scitech pkru 1 dec 2018 2
 
scitech pkru 1 dec 2018 3
 
scitech pkru 1 dec 2018 4
 
ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช กล่าวว่า “การอบรมรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นทักษะที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักศึกษาของสาขาที่จะก้าวสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพด้านสุขภาพในอนาคต จำเป็นต้องเรียนรู้การพูดและการสื่อสารกับสาธารณะชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีศิลปะในการพูด อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงาน และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม” ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กล่าว
 
scitech pkru 1 dec 2018 5
 
scitech pkru 1 dec 2018 6
 
scitech pkru 1 dec 2018 7
 
scitech pkru 1 dec 2018 8
 
scitech pkru 1 dec 2018 9
 
scitech pkru 1 dec 2018 10
 
scitech pkru 1 dec 2018 11
 
scitech pkru 1 dec 2018 12
 
scitech pkru 1 dec 2018 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 744 times