วันศุกร์, 15 กรกฎาคม 2559 10:31

โชว์ “รองเง็ง” สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
sea gypsea
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ชาติพันธุ์อันดามัน” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ ครูนาฏศิลป์จากจังหวัดฝั่งอันดามัน นักศึกษา และชาติพันธุ์ชาวเลอุรักลาโว้ย แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปนัดดา ธนสถิต อธิการบดีสถาบันกันตนา และ นางจิ้ว ประโมงกิจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ราชินีรองเง็งแห่งอันดามัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสาธิตการแสดง สำหรับหัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การเสวนาเกี่ยวกับชาติพันธุ์อันดามัน เรื่อง “สังคม วัฒนธรรม วิถีชิวิต และทัศนคติของกลุ่มชาวเลในประเพณีลอยเรือ การแสดงรองเง็ง ภูมิปัญญาด้านศิลปะการเต้นรำพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้” โดย นางจิ้ว ประโมงกิจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง  “การบรรยายเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารจัดการละคร งานอีเว้นท์ ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และการผลิตสื่อชั้นสูง” โดย ผศ.ปนัดดา ธนสถิต อธิการบดี สถาบันกันตนา และการบรรยาย เรื่อง “การสร้างสรรค์ชุดการแสดงชาติพันธุ์ชาวเลในประเพณีลอยเรือ และการออกแบบชุดการแสดง ระบำเภตราก่าบาง” โดย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชาติพันธุ์ชาวเล
 
sea gypsea 1
 
sea gypsea 2
 
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กล่าวว่า “ผู้ที่ศึกษาและทำอาชีพด้านศิลปะการจัดการแสดงรองเง็งในฝั่งอันดามัน ล้วนได้รับอิทธิพลจากการแสดงของแม่จิ้ว อัจฉริยะด้านการแสดง และคณะรองเง็งชาวเล ผู้ซึ่งสร้างสรรค์บทเพลง การแสดง และพิธีกรรม ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์อันเด่นชัดของชาติพันธุ์ชาวเลอันดามันได้อย่างน่ายกย่อง และเป็นที่กล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่น ความสละสลวยของเนื้อเพลง ทำนองที่ไพเราะ และท่วงท่าร่ายรำรองเง็ง ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการว่าเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นระดับสากล และสะท้อนถึงความเป็นอันดามันได้อย่างเด่นชัด ทั้งนี้เชื่อว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของแม่จิ้ว และการแสดงจากคณะรองเง็ง นำไปสู่การคิดค้นศิลปะการแสดงที่มีความเป็นอันดามันอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังได้สอดแทรกสาระความรู้ด้านการสร้างสรรค์ชุดการแสดง และแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่ผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงยุคใหม่ โดย สถาบันชั้นนำของประเทศอย่าง กันตนา การจัดกิจกรรมของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในมิติทางวิชาการ และสังคม เชิดชูชาติพันธุ์ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวอันดามัน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงถึงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของอันดามัน”    
 
sea gypsea 3
 
sea gypsea 4
 
sea gypsea 5
 
sea gypsea 6
 
sea gypsea 7
 
sea gypsea 8
 
sea gypsea 10
 
sea gypsea 11
 
sea gypsea 12
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 3235 times Last modified on วันศุกร์, 15 กรกฎาคม 2559 21:09