วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 11:21

ผู้บริหาร Sentral College Penang เยือน ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Sentral College Penang

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายเชิดชัย กลิ่นธงชัย และ ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ Mr. Johnny Goh Cheng Thiam และ Mr. Reymond Teoh Kok Wai ผู้บริหารจาก Sentral College Penang ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมากระชับความสัมพันธ์ หลังจากที่ทั้งสองสถาบันการศึกษาได้จัดโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศให้แก่นักศึกษา

Sentral College Penang 1

Sentral College Penang 2

Sentral College Penang 3

Sentral College Penang 4

Read 1680 times