วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560 08:53

ร้อย-รัด-มัด-ย้อม สร้างสุข-สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2

Written by
Rate this item
(2 votes)

ผ้ามัดย้อมชิโบริ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “โครงการอบรมย้อมผ้าสไตล์ ชิโบริ : ร้อย-รัด-มัด-ย้อม สร้างสุข-สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2” ณ สุเหร่าชุมชนบ้านสามช่องใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมี คุณพนิดา เสล่ราษฎร์ ผู้ประกอบการผ้ามัดย้อม เป็นวิทยากร ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ร่วมอบรมทักษะและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกประจำชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางของ “ศาสตร์พระราชา” ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป

ผ้ามัดย้อมชิโบริ

ผ้ามัดย้อมชิโบริ

ผ้ามัดย้อมชิโบริ

ผ้ามัดย้อมชิโบริ

shibori nov 2017 6

ผ้ามัดย้อมชิโบริ

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1999 times