วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 11:08

ARIT PKRU ดึงกูรู workshop “กลยุทธ์ PR ยุคโซเซียล”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
social media pr strategy 1
 
 ARIT PKRU ดึงกูรู workshop “กลยุทธ์ PR ยุคโซเซียล”
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab 3) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT PKRU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์ PR ยุคโซเซียล” เรียนรู้การวางแผนการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ,การเพิ่มยอดขายด้วยการซื้อโฆษณาบน Facebook, Twitter, Instagram และช่อง YouTube รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่าน Google  ในการนี้มี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชีพธรรม คำวิเศษณ์จาก Team Digital เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการ รวมไปถึงกลยุทธ์การใช้แอพพลิเคชั่นสื่อโซเชียลมีเดีย
 
ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามัน และจังหวัดอื่นๆ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารนำความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตในกระแสแห่งโลกดิจิทัลได้ ดังนั้นการดำเนินโครงการฯ จึงเป็นการให้บริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร ทั้งนี้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม” ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว
 
social media pr strategy 3
 
social media pr strategy 4
 
social media pr strategy 5
 
social media pr strategy 6
 
social media pr strategy 7
 
social media pr strategy 8
 
social media pr strategy 9
 
social media pr strategy 10
 
social media pr strategy 11
 
social media pr strategy 12
 
social media pr strategy 13
 
social media pr strategy 14
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1024 times Last modified on วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 12:29