วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 15:35

รดน้ำขอพรอธิการบดี "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"

Written by
Rate this item
(6 votes)
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรอธิการบดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
รดน้ำขอพร "ผศ.ดร.ประภา กาหยี"
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1350 times Last modified on วันพุธ, 26 เมษายน 2560 10:30