วันพุธ, 19 เมษายน 2560 09:30

ราชภัฏภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรราชภัฏภาคใต้ “สารสินเกมส์” 16-19 พ.ค.นี้

Written by
Rate this item
(2 votes)
sarasin games
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2 “สารสินเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏยะลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความรัก ความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ พร้อมสร้างเครือข่ายการทำงานที่เหนียวแน่นเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏใต้ทั้ง 5 แห่ง
 
southern rajabhat university games 2017
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน “สารสินเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ โดยจัดเตรียมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของกีฬา จะมีการชิงชัยใน 6 ชนิดกีฬาด้วยกัน ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล ฟุตซอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ นอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้าน และการประกวดดาว-เดือนกีฬาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ผลแพ้ชนะไม่ใช่สารัตถะของการแข่งขัน จุดประสงค์ที่แท้จริงของ สารสินเกมส์ คือความรักความสามัคคีของหมู่คณะ การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 3413 times