วันอาทิตย์, 02 ตุลาคม 2559 12:02

นิเทศศาสตร์ จับมือ สปริงนิวส์ สร้างคนข่าวรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
วันที่ 30 กันยายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 จัดกิจกรรม “New Gen Reporter หนึ่งก้าวสู่ฝัน สร้างสรรค์นักข่าว” โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นางกฤตพร พากเพียร รองกรรมการผู้จัดการ สปริงนิวส์ ตลอดจน คณาจารย์ ทีมข่าวสปริงนิวส์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้มี รศ.ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
สำหรับกิจกรรม “New Gen Reporter หนึ่งก้าวสู่ฝัน สร้างสรรค์นักข่าว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น เป็นเวลา 1 วัน ณ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับแบบฝึกหัดต่อเนื่อง คือการผลิตข่าวและส่งข่าวมาที่สถานีข่าวสปริงนิวส์ โดยทุกคลิปข่าวจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฝึกอบรม เพื่อนำออกอากาศทางสถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 ต่อไป
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
ผศ.นพดล จันระวัง กล่าวว่า “คณะวิทยาการจัดการ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานิเทศศาสตร์ให้มีทักษะด้านงานข่าว และมีประสบการณ์ในการผลิตข่าวแบบมืออาชีพ จึงได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานีข่าว และเครือข่ายสื่อมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากที่นักศึกษาจะได้รับเทคนิคในการผลิตข่าวอย่างสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนแล้ว ยังมีโอกาสได้นำเสนอผลงานออกสู่สายตาประชาชนทั้งประเทศอีกด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่ากิจกรรมเช่นนี้จะช่วยจุดประกายและสร้างตัวตนให้นักศึกษาเข้าสู่เส้นทางนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมข่าวยุคดิจิทัล”
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
ด้าน รศ.ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน ให้ความเห็นว่า “การทำข่าวยุคดิจิตอล ความสดใหม่ และรวดเร็วแบบ Real Time ถือเป็นกลยุทธ์หลักที่สถานีข่าวต่างๆ ใช้แข่งขันกันเพื่อช่วงชิงพื้นที่สื่อดิจิทัล ดังนั้น การผลิตนักข่าวรุ่นใหม่ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขัน เพราะหากทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด มีนักข่าวที่สามารถจับประเด็นข่าวได้อย่างน่าสนใจ มีเทคนิคการถ่ายทำ สัมภาษณ์ และตัดต่อ ได้อย่างครบถ้วน เพียงเท่านี้เนื้อหา (Content) ของนักข่าวท้องถิ่นก็สามารถนำเสนอในสถานีระดับชาติได้ เนื่องจากวิถีการบริโภคข่าวสารเปลี่ยนไป เทคโนโลยีในมือที่ก้าวรุดหน้า ช่องทางการสื่อสารหลากหลาย จึงเป็นที่มาของการอบรมให้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ให้เกิดความรู้ที่สอดคล้องกับวงการข่าวในปัจจุบัน เข้าใจความนิยมของผู้รับข่าวสาร และมีเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ ที่ต้องกระชับ ได้ประเด็นน่าสนใจ สู่การเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ที่สามารถทำข่าวได้ทุกกระบวนการ”
 
news gen reporter spring news 7
 
news gen reporter spring news 8
 
news gen reporter spring news 9
 
news gen reporter spring news 10
 
news gen reporter spring news 11
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
นักข่าวยุคดิจิทัล-นิเทศศาสตร์
 
news gen reporter spring news 14
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1812 times Last modified on วันอาทิตย์, 09 ตุลาคม 2559 09:23