วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2559 14:36

PKRUBI ชวน SMEs รับฟังคำชี้แจงโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป

Written by
Rate this item
(1 Vote)
STI for OTOP Upgrade
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ และผู้สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ รวมทั้งอาจารย์นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการยกระดับศักยภาพ OTOP สูงถึง 1 ล้านบาท โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
กำหนดการประชุม คลิกที่นี่
 
ลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่
 
แผนที่มายังสถานที่จัดประชุม คลิกที่นี่
 
รายละเอียดโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) คลิกที่นี่
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" เป็นของขวัญปีใหม่ให้ OTOP ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร มีเป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เริ่มมกราคม 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่
Read 986 times Last modified on วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2559 14:48