วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 10:19

กรรมการสภาฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้นโยบายจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

student activities

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 รศ.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายนโยบายการพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ประกอบด้วย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน ตัวแทนจากคณะ และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมุกอันดามัน อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เพื่อหารือในการกำหนดกรอบนโยบายด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

student activities 1

student-activities

student activities 3

student activities 3

student activities 4

student activities 5

student activities 6

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1015 times Last modified on วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 10:33