วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 11:34

นิเทศศาสตร์ เสริมทักษะการเขียนสารคดีนอกสถานที่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่น นศบ. 561 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสารคดี ในรายวิชาการเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่องานนิเทศศาสตร์ โดยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่ ในการนี้ทางชุมชน เกาะกลาง ได้ต้อนรับนักศึกษาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ให้ความรู้เรื่อง เรื่องการส่งเสริมการปลูกข้าวสังข์หยด 
 
สารคดีนักศึกษา
 
สารคดีนักศึกษา
 
คุณประวัติ คลองรั้ว หมอดินอาสาประจำตำบล กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีที่ทางนักศึกษาได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะจะได้ช่วยเผยแพร่สิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่น โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดของเกาะกลาง ที่เน้นการส่งเสริมให้ปลูกแบบปลอดสารพิษ และเนื่องจากเกาะกลางมีน้ำทะเลล้อมรอบ จึงเรียกกันว่าข้าวสังข์หยดฟ้าประทาน เพราะปีหนึ่งปลูกได้แค่ฤดูเดียว โดยการอาศัยน้ำฝน กระทั่งปัจจุบัน ข้าวสังข์หยดที่เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นข้าวที่ผลิตจากน้ำฝนฟ้าประทาน และขายกันอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 100 บาท”
Read 1026 times