วันอาทิตย์, 03 กรกฎาคม 2559 21:41

“อาจารย์สุธาสินี” รับรางวัลพระราชทาน การประกวดสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภทบทความ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
suebannok awards
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ชมรมสื่อบ้านนอก และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ จัดพิธีมอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด "สื่อเพื่อการพัฒนาชนบท" ครั้งที่ 1 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีรับรางวัลพระราชทาน ร่วมด้วย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการตัดสินรางวัล ตลอดจน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และประชาชน เข้าร่วม
 
suebannok awards 1
 
สำหรับโครงการประกวดดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของชนบท ตลอดจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของความเข้าใจกันระหว่างคนชนบทกับคนเมือง มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 250 คน มีจำนวนชิ้นงานส่งประกวด 480 ชิ้นงาน แบ่งเป็นประเภทภาพถ่าย ชิ้นงานประเภทสารคดีเชิงข่าวและคลิปวิดีโอ ประเภทบทความและสารคดี และประเภทความเรียงเยาวชน โดยหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ คือ บทความ “วิถีชนบทไทย แง่งาม ท่ามกลาง การพัฒนา” ของ นางสาวสุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท บทความ 
 
เจ้าของรางวัลบทความ กล่าวว่า "โครงการประกวด ‘สื่อเพื่อการพัฒนาชนบท’  เป็นการประกวดเพื่อลดช่องว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่าง ‘บ้านนอก’ กับ ‘เมือง’ และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง ‘คนบ้านนอก’ กับ ‘คนเมือง’ ซึ่งล้วนมีเป้าหมายให้สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชนบทมากขึ้น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แต่เหนือกว่ารางวัลคือโอกาสที่ได้รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านตัวอักษร  สำหรับบทความเรื่อง วิถีชนบทไทย แง่งามท่ามกลาง การพัฒนา คือการสะท้อนทัศนะของการพัฒนาชนบทและสังคมเมืองอย่างยั่งยืน เป้าหมายสำคัญคือการต้องเริ่มต้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าว
 
suebannok awards 3
 
suebannok awards 2
 
สำหรับถ้อยแถลงของคณะกรรมการตัดสินบทความโดย ศาตราจารย์ สกุล บุณยทัต ที่ได้เขียนลงในหนังสือรวมผลงานรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ได้กล่าวถึงบทความเรื่อง “วิถีชนบทไทย แง่งามท่ามกลางการพัฒนา” ว่า มองโลกในแง่งามผ่านการพินิจพิเคราะห์ชนบทอย่างมีต้นรากของความมีความเป็น  มีการเสนอแนะทางออกอันชวนขบคิด สดใหม่และเห็นภาพพจน์จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเชิงวิชาการและกระบวนการคิดที่มีเอกภาพและสามารถนำไปปฏิบัติการณ์ได้อย่างถ่องแท้... การก่อเกิดมุมมองในการส่องเห็นปรากฏการณ์ทั้งภายในภายนอกอย่างถ้วนถี่ทำให้ผลงานที่ได้รับการยกย่องมีคุณค่าทั้งต่อตัวผู้เขียนเองและต่อความเป็นไปในการพลิกด้านมืดของชนบท  ให้ออกมาสู่แสงไฟแห่งการก้าวไปสู่อนาคตอันเรืองรุ่งได้จริง
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1892 times Last modified on วันอาทิตย์, 03 กรกฎาคม 2559 21:50