วันพุธ, 06 มกราคม 2559 10:08

“ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

surin pitsuwan

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เตรียมจัดสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด AEC” เนื่องในโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียน Executive B.B.A for AEC โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่จะมาแสดงถึงวิสัยทัศน์ มุมมอง และประสบการณ์ด้าน AEC นำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความเป็นอาเซียนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

การสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด AEC” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.00 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 083 528 9609

Read 1200 times Last modified on วันพุธ, 06 มกราคม 2559 10:47