วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 14:45

เชิญอดีตเลขาธิการอาเซียน ถ่ายทอดมุมมอง AEC ภาครัฐ-เอกชน แห่ฟังแน่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)

surin pitsuwan1

วันที่ 24 มกราคม 2559 สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด AEC” โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต  สำหรับการสัมมนาได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษ และกิจกรรมเสวนาหัวข้อ ภูเก็ตกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ AEC โดย นายภูริต มาศวงศา อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และ นายจรัล ส่างสาร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร

ดร.สุรินทร์ พิศสุรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

ดร.สุรินทร์ พิศสุรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นพร้อมเข้าสู่ AEC สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานของสาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Executive B.B.A for AEC) โดยเชิญ ดร.สุรินทร์ พิศสุรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มาแสดงวิสัยทัศน์ มุมมอง และโอกาสของผู้ประกอบการไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความเป็นอาเซียนในทุกมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการภูเก็ตในตลาด AEC ซึ่งมีศักยภาพสูง จึงเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการ แวดวงการศึกษา และภาคธุรกิจ จะได้นำแนวคิดและวิสัยทัศน์จาก อดีตเลขาธิการอาเซียน นำไปสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อยกระดับระบบเศรษฐกิจและสังคมให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ตลอดจนส่งผลให้ประเทศสมาชิก AEC มีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอำนาจการต่อรองบนเวทีการค้าระดับโลกต่อไป” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว

surin pitsuwan4

surin pitsuwan5

ชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด AEC”

Read 946 times Last modified on วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 15:21