วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 11:40

PKRU เพิ่มศักยภาพวิชาการระดับนานาชาติ เสริมพันธมิตร Swinburne University, Malaysia

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 1

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน นักศึกษา เข้าพบผู้บริหารและทีมงานของมหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Malaysia ในการนี้มี Prof. John Wilson - Deputy Vice-Chancellor & CEO ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก PKRU อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สำหรับการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต มุ่งหวังแสวงหาพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนเพื่อร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ PKRU ได้ดำเนินงานเชิงรุกในการต่อยอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันที่เปิดกว้างมากขึ้นในอนาคต รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการ Rebranding หลักสูตรให้มีความทันสมัยสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในบริบทของระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 2

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 3

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 4

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 5

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 6

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 7

Swinburne University of Technology Sarawak Campus 8

Read 467 times