วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 11:40

ม.ราชภัฏภูเก็ต เตรียมพร้อมชาวบ้าน ต.มะรุ่ย เปิดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
tambon marui phang nga 1
 
tambon marui phang nga 2
 
ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านวิถีวิทย์ฯ บ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้วางคอนเซ็ปท์ที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านวิถีวิทย์ฯ แห่งใหม่ว่า “สปาโคลนร้อน หาดทรายร้อน และน้ำเค็มร้อน คลองมะรุ่ย” 
 
สำหรับการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงสุขภาพบูรณาการกับองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการทำสปาโคลนร้อน และสมดุลของร่างกายตามธาตุ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายคณะ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้บริการวิชาการแก่กลุ่มชาวบ้าน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนา ปรับปรุง ทั้งแนวทางการจัดการ และการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไป 
 
tambon marui phang nga 3
 
tambon marui phang nga 4
 
tambon marui phang nga 5
 
tambon marui phang nga 6
 
tambon marui phang nga 7
 
tambon marui phang nga 8
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7652 3094-7 
Read 1574 times