วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 13:46

วจก.อบรมจากครูสู่โค้ช สร้างห้องเรียนแห่งความสุขในศตวรรษที่ 21

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ms pkru mar 2017 1
 
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “จากครูสู่โค้ช” เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต (Life Coaching) โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต
 
ms pkru mar 2017 2
 
ms pkru mar 2017 3
 
ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมวิทยากร ซึ่งเป็นโค้ชมืออาชีพ คือ คุณจีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ และ คุณณฐ ด่านนนทธรรม มาอบรมให้กับอาจารย์ ซึ่งศาสตร์แห่งการโค้ชเป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง โดยอาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง และการใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ที่น่าสนใจคือศาสตร์แห่งการโค้ชสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ห้องเรียนแห่งความสุขในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
 
ms pkru mar 2017 4
 
ms pkru mar 2017 5
 
ms pkru mar 2017 6
 
ms pkru mar 2017 7
 
ms pkru mar 2017 8
 
ms pkru mar 2017 9
 
ms pkru mar 2017 10
 
ms pkru mar 2017 11
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1458 times