วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 14:47

สวก.เสริมศักยภาพ นศ. จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทยแก่ อจ.”

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF2442

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ“สนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณาจารย์ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF2452

DSCF2460

ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความสามารถ ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้อาจารย์นำทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการกับการเรียนการสอนในแต่ละศาสตร์ ซึ่งสะท้อนความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ และมีความเป็นสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของบัณฑิตในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์  ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ อาจารย์สุทธิชา เพชรวีระ และ Ms.Nika Karina Sarmiento เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคการสอนแก่คณาจารย์” ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าว.

DSCF2467

DSCF2468

DSCF2479

DSCF2480

DSCF2482

DSCF2484

DSCF2486

DSCF2488

DSCF2496

Read 799 times Last modified on วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 15:03