วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 08:28

นิเทศศาสตร์ จัด TED TALK รวมเรื่องราวบุคคลต้นแบบ PKRU

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ted talk com arts pkru nov 2018 1
 
ted talk com arts pkru nov 2018 2
 
ted talk com arts pkru nov 2018 3
 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Smart Student @PKRU โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ สตูดิโอวิทยุโทรทัศน์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ted talk com arts pkru nov 2018 4
 
ted talk com arts pkru nov 2018 5
 
ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า “โดยภายในกิจกรรมมีการนำเสนอคลิปวีดีโอชุด “Smart Students @PKRU” สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา ที่มีมุมมองการเรียน การทำกิจกรรม การพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์ชีวิต จำนวน 8 หัวข้อ ประกอบด้วย Hope & Strong Will / Innovation / Leadership / Ready to Work / Scholarship Student / Experience / Change to Chance / Sense of Entrepreneur นอกจากนั้น Smart Student 5 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าของ PKRU ได้แก่ นายจักรพรรณ นวนทอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ / นางสาวชนนิกานต์ เสมพืช นักศึกษาทำงานร่วมกับการเรียน / นายอภิวัฒน์ จินตะ ทีมงานประกวดหุ่นยนต์โลก / นายปาณิศรา จรบุรมย์ นักศึกษาผู้มีประสบการณ์ในการเรียนต่อที่ประเทศจีน / และ นายอภิสิทธิ์ คนชม ผู้ประยุกต์ทักษะนิเทศศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการ ได้ขึ้นเวที Ted Talk เพื่อบอกเล่าเรื่องราว เส้นทางชีวิต และแง่คิดที่มีคุณค่า ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นบุคคลต้นแบบให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรอยตามด้วยความมุมานะ พยายาม และตั้งใจอย่างมีเป้าหมาย นอกจากนั้นการจัดเวทีในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ที่มีการสร้างสรรค์ประเด็น ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย เป็นกระบอกเสียงบอกเล่านักศึกษาต้นแบบที่น่าชื่นชมของมหาวิทยาลัย ร่วมกับการจัดงานอีเวนท์เพื่อนำเสนอผลงานออกสู่สาธารณะสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักศึกษาราชภัฏภูเก็ต”
 
ted talk com arts pkru nov 2018 6
 
ted talk com arts pkru nov 2018 7
 
ted talk com arts pkru nov 2018 8
 
ted talk com arts pkru nov 2018 9
 
ted talk com arts pkru nov 2018 10
 
ted talk com arts pkru nov 2018 11
 
ted talk com arts pkru nov 2018 12
 
ted talk com arts pkru nov 2018 13
 
ted talk com arts pkru nov 2018 14
 
ted talk com arts pkru nov 2018 15
 
ted talk com arts pkru nov 2018 16
 
ted talk com arts pkru nov 2018 17
 
ted talk com arts pkru nov 2018 18
 
ted talk com arts pkru nov 2018 19
 
ted talk com arts pkru nov 2018 20
 
ted talk com arts pkru nov 2018 21
 
ted talk com arts pkru nov 2018 22
 
ted talk com arts pkru nov 2018 23
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 849 times