วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 11:59

เสวนา “สารคดี ทีละภาพ” กับ ธีรภาพ โลหิตกุล

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ธีรภาพ โลหิตกุล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบการวิชาชีพ กิจกรรมเสวนา “สารคดี ทีละภาพ กับ ธีรภาพ โลหิตกุล" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ประจำปี 2558 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมด้วย นายยุติกร คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ ช่างภาพอาวุโส ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการปฏิบัติในการถ่ายภาพที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านองค์ประกอบภาพ และการสื่อสารความหมายผ่านภาพถ่ายได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น การเชิญช่างถ่ายภาพฝีมือชั้นนำของประเทศมาถ่ายทอดความรู้ จะช่วยให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะนำไปสู่การเข้าสู่ตลาดงานและการสร้างอาชีพในอนาคต

ธีรภาพ โลหิตกุล

ธีรภาพ โลหิตกุล

teeraparb lohitkun mar 2017 4

teeraparb lohitkun mar 2017 5

teeraparb lohitkun mar 2017 6

teeraparb lohitkun mar 2017 7

ธีรภาพ โลหิตกุล

ธีรภาพ โลหิตกุล

ธีรภาพ โลหิตกุล

ธีรภาพ โลหิตกุล

ธีรภาพ โลหิตกุล

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1264 times Last modified on วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 12:08