วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 13:39

สานสัมพันธ์ ไทย จีน ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF0539

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อ Guizhou Institute of Technology (GIT) โดยการประสานงานจาก ดร.สมบัติ เบญจศิริมงคล สถาบันพัฒนาภูมิปัญญาตะวันออก และ ERMEI LONG คุณนิภาภรณ์ สุวรรณกมล ผู้ประสานงานจาก (GIT) พร้อมคณะ

DSCF0540

DSCF0542

สำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังกล่าวได้ข้อสรุปดังนี้
1. ในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Guizhou Institute of Technology (GIT) จะร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งกันและกัน
2. ในเบื้องต้นทั้งสองมหาวิทยาลัยจะแลกเปลี่ยนนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน
3. ข้อตกลงและเงื่อนไข โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนกันในทุก ๆ ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Guizhou Institute of Technology (GIT) จะพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆในครั้งต่อไป

DSCF0543

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวเสริมว่า “ในการพูดคุยระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Guizhou Institute of Technology (GIT) ในครั้งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นนิมิตหมายที่จะทำให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ไม่เพียงเท่านั้น Guizhou Institute of Technology (GIT) มีสาขาวิชาที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เช่น เรื่องราว BIG DATA  สาขาวิชา logistics ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน” ในอนาคตอันใกล้นี้เราคงได้เห็นความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Guizhou Institute of Technology (GIT) อย่างแน่นอน” อธิการบดีกล่าวDSCF0545

DSCF0546

DSCF0551

DSCF0553

Read 518 times Last modified on วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 16:09