วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 11:13

ครุศาสตร์ ไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai-classical-music-ceremony-2017
 
ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559  โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.ณัชพล หะหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) ตลอดจน คณาจารย์ ครูดนตรีไทย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมทั้ง 2 วันประกอบไปด้วยพิธีไหว้ครู-ครอบครู พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเลงดนตรีถวายมือ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ จากสถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชียเป็นผู้ประกอบอัญเชิญเทพแห่งครู ครูปัธยาย ครูบาอาจารย์ทางดนตรี สู่มณฑลพิธี รวมถึงพิธีเจิมเศียรครู และเครื่องดนตรีไทย 
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อไหว้ครูดนตรีไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรรมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่คอยประสิทธิประสาทวิชา หรือเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะเริ่มเรียนดนตรี ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและอวยชัยให้แก่นักดนตรีไทยทุกคน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันเป็นสิริมงคลนี้ให้มีสืบต่อไป
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
thai-classical-music-ceremony-2017
 
 
สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ โทร 076 211 959 ต่อ 2000 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
 
Read 1399 times Last modified on วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 11:23