วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2559 16:32

ไทยสื่อสาร สัมมนาถกประเด็น “สื่อร่วมสมัยกับการเขียน”

Written by
Rate this item
(3 votes)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา “ปิดกั้นหรือเปิดใจ...สื่อร่วมสมัยกับการเขียน” มี นายสุริยา ทองคำ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วม ณ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรชัย แสนยะมูล นักเขียนชื่อดัง นามปากกา 'กุดจี่' เจ้าของสำนักพิมพ์ไม้ยมก คุณเพ็ญศิริ กลางสุรินทร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ บริษัทสหมงคลฟิล์ม และ อาจารย์สุธาสินี นิรัตติมานนท์ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบนสื่อร่วมสมัย ดำเนินรายการโดย นางสาวสุแอนนา เจ๊ะรอเซ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
นายกิตตินันท์ ระวังสุข นักศึกษาผู้จัดงาน กล่าวว่า “สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีการเรียนในรายวิชาสัมมนาการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องการให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิธีการจัดสัมมนา ตลอดจนศึกษาสภาพการใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน รวมถึงแก้ไขปรับปรุงการใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องตามหลักการเขียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาฯ จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้วิทยากรที่มีความรู้และความสามารถในด้านงานเขียนบนสื่อร่วมสมัยประเภทต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์ ถ่ายทอดมุมมองจากประสบการณ์สร้างสรรค์งานเขียน อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคการใช้รูปแบบของภาษาไทยให้เหมาะสมกับสื่อร่วมสมัยต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และตระหนักถึงการเขียนได้อย่างถูกต้องชัดเจน เหมาะสมกับโอกาส ส่งผลถึงคุณภาพของนักสื่อสารภาษาไทยรุ่นใหม่ ที่จะต้องเขียนเป็น เขียนถูกต้อง ถูกใจคนอ่าน และเปิดใจรับกระแสสื่อร่วมสมัย ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการเขียนภาษาไทย”  
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2526 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2559 16:39