วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 10:32

สอบผ่านฉลุย! Marketing PKRU ชนะเลิศภาคใต้แผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Thai Denmark Milk Land jan 2019 1
 
Thai Denmark Milk Land jan 2019 2
 
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ตอน “Milketing Form Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดล์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว นักศึกษาจาก PKRU จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัล ได้แก่ ทีม Milky Way ที่ประกอบด้วยสมาชิก นางสาวนุชนภา เบญจสมัย นางสาวพนิตนาถ หมวกสกุล นางสาวนัทมน รักเจริญ นายพีรยช กาญจนปทุม รับรางวัลชนะเลิศภาคใต้ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมการประกวดทีมเชียร์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 และทีม IMPRESS ที่มีสมาชิก ได้แก่ นางสาวณัฐติกา ด้วงสุข นางสาวกัญญาณัฐ ไพรวรรณ์ นางสาวรังสิมา ชำนาญกิจ นางสาวอินทิรา ช่วยจันทร์ รับรางวัลดีเด่นระดับภาคใต้
 
ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการสนับสนุนของ อาจารย์ที่ปรึกษาทีม คือ ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย ดร.วสันต์ จันประสิทธิ์ และ ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จนได้ผลงานสร้างสรรค์ในสไล์ Marketing ที่มีไอเดียชัดเจนตอบสนองโจทย์ของสินค้า รวมถึงมีเทคนิคในการสื่อสารและจูงใจกลุ่มเป้าหมาย
 
Thai Denmark Milk Land jan 2019 3
 
Thai Denmark Milk Land jan 2019 4
 
Thai Denmark Milk Land jan 2019 5
 
Thai Denmark Milk Land jan 2019 6
 
Thai Denmark Milk Land jan 2019 7
Read 941 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 10:45