วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 13:27

แรงไม่ตก! Marketing PKRU รับรางวัลระดับประเทศ แผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค

Written by
Rate this item
(1 Vote)

thai denmark milky way feb 2019 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ทีม Milky Way ประกอบด้วย นส.นุชนภา เบญจสมัย นส.พนินาถ หมวกสกุล นส.นัทมน รักเจริญ และ นายพีรยซ กาญจนปทุม โดยมีที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย–เดนมาร์ค ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีที่ 3 ตอน Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ งานวันโคนมแห่งชาติ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นอกจากนั้นนักศึกษาคนเก่งจาก PKRU ยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (2 ปีซ้อน) จากการแข่งขันทีมเชียร์ ควบคุมโดย ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ อาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการวางแผนและการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสานหลักการทางการตลาด และเทคนิคในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ ซึ่งรางวัลระดับประเทศของสาขาวิชาการตลาด เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาให้สูงขึ้นและพร้อมสู่ตลาดการแข่งขันระดับประเทศ

thai denmark milky way feb 2019 2

thai denmark milky way feb 2019 3

thai denmark milky way feb 2019 4

Read 794 times Last modified on วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 16:03