วันศุกร์, 02 มีนาคม 2561 15:48

ราชภัฏภูเก็ต ส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เวิร์คชอป “การทำยาธาตุน้ำอบเชย ไม่เชยอย่างที่คิด”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai herb mar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ “การทำยาธาตุน้ำอบเชย ไม่เชยอย่างที่คิด” โดยมี ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กานดา แจ่มจำรัส แพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร” พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำ “ยาธาตุน้ำอบเชย ไม่เชยอย่างที่คิด”
 
thai herb mar 2018 2 
thai herb mar 2018 3
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยีการผลิตเวชภัณฑ์และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่ายาสมุนไพร ส่งผลให้การนิยมใช้ยาสมุนไพรนั้นลดลงเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้ในขณะเดียวกันนั้นทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่า ผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพรให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  แต่ยังขาดการค้นคว้าวิจัยหรือการทดลองในทางวิทยาศาสตร์ และการเผยแพร่ความรู้กระบวนการผลิตยาสมุนไพรที่เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการเท่านั้น ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ประชาชน หรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการทำยาสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลตลอดจนการดูแลสุขภาพ” ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าว
 
thai herb mar 2018 4
 
thai herb mar 2018 5
 
thai herb mar 2018 6
 
thai herb mar 2018 7
 
thai herb mar 2018 8
 
thai herb mar 2018 9
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1155 times