วันศุกร์, 24 สิงหาคม 2561 11:10

คณะมนุษย์ฯ จัดภาษาไทยรำลึก : เสน่ห์ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai huso pkru 2018 1
 
thai huso pkru 2018 2
 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “ภาษาไทยรำลึก : เสน่ห์ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางแสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
thai huso pkru 2018 3
 
thai huso pkru 2018 4 
thai huso pkru 2018 5
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสดุดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยสภาพการใช้ภาษาไทย จึงได้พระราชทานข้อสังเกต และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของบุคคลต่างๆ มาโดยตลอด และยังเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ เกิดความรัก ความหวงแหน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย ตลอดทั้งสืบทอดภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
 
นอกจากนี้การจัดงานครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่ชนในชาติ และควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เพราะทุกกิจกรรมที่จัด ทั้งการจัดทำวรรณสาร การประกวดคัดไทย การอ่านทำนองเสนาะ การแต่งคำประพันธ์ การประกวดวาดภาพ การแข่งขันตอบคำถาม การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิว การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และทอล์กโชว์คู่หูคู่ฮาประสาคนทีวี โดย ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง และ ครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ ล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักให้เยาวชน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเกิดความหวงแหนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
 
thai huso pkru 2018 6
 
thai huso pkru 2018 7
 
thai huso pkru 2018 8
 
thai huso pkru 2018 9
 
thai huso pkru 2018 10
 
thai huso pkru 2018 11
 
thai huso pkru 2018 12
 
thai huso pkru 2018 13
 
thai huso pkru 2018 14
 
thai huso pkru 2018 15
 
thai huso pkru 2018 16
 
thai huso pkru 2018 18
 
thai huso pkru 2018 19
 
thai huso pkru 2018 20
 
thai huso pkru 2018 21
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 981 times