วันจันทร์, 07 มกราคม 2562 12:49

ครุศาสตร์ ติวเทคนิคการสอนนักเรียน อ่าน เขียนไทย สู่การวิเคราะห์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

thai language teacher jan 2019 1

thai language teacher jan 2019 2

ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมปีกผีเสื้อ อาคาร 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ภูเก็ต กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย ซึ่งเป็นการอบรมครูรุ่นที่ 2 ของโรงเรียน จ.ภูเก็ต และกระบี่ ให้มีความรู้ด้านการสอน อ่าน เขียน ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น วิทยากรประกอบด้วย อ.พัชร รุจิรานันท์ อ.จุฑาทิพย์ ไกรนรา อ.เกศวรางค์ นิลวาส และ อ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในเทคนิคการสอนภาษาไทยให้แก่ครูอันดามันมากขึ้น ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดีและเป็นระบบยิ่งขึ้น

thai language teacher jan 2019 3

thai language teacher jan 2019 4

thai language teacher jan 2019 5

thai language teacher jan 2019 6

thai language teacher jan 2019 7

thai language teacher jan 2019 8

thai language teacher jan 2019 9

thai language teacher jan 2019 10

thai language teacher jan 2019 11

thai language teacher jan 2019 12

thai language teacher jan 2019 13

thai language teacher jan 2019 14

thai language teacher jan 2019 15

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 585 times