วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 13:08

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกวดดนตรีไทยชิงโล่เกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai music competition 2018 1
 
thai music competition 2018 2
 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการราชภัฏสังคีต ประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่เกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช จำนวน 8 ทีมเข้าร่วมประกวด ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฎว่า โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.พังงา ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับรางวัลชมเชย
 
thai music competition 2018 3
 
thai music competition 2018 4
 
thai music competition 2018 5
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวว่า “ดนตรีไทย เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลง เครื่องดนตรี วิธีบรรเลง วิธีขับร้อง และการนำมาใช้ในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนมีการบรรเลงดนตรีไทยปรุงแต่งพิธีกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นงานศิลปวัฒนธรรมในแขนงที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติไทยอย่างเด่นชัด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดการประกวดขึ้น เพื่อให้นักดนตรีระดับมัธยมศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย และได้เข้าถึงคุณค่าผ่านบทเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ร่วมกับท่วงทำนอง เสียง สอดประสานกับเนื้อร้องที่แต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย มีวิธีการถ่ายทอดบทเพลงผ่านเครื่องดนตรีนานาชนิดที่ให้ลักษณะของเสียงที่แตกต่างกัน แต่สามารถหลอมรวมเป็นวงดนตรีได้อย่างลงตัว ด้วยความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วภาคใต้ ส่งทีมดนตรีไทยเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าเวทีแห่งนี้จะยกระดับศักยภาพและทักษะทางด้านดนตรีไทยแก่เยาวชน และได้รับประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง สร้างพลังอันเข้มแข็งให้นักดนตรีไทยของแต่ละโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างพลังในการฝึกซ้อม เป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จในอนาคต ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป”
 
thai music competition 2018 6
 
thai music competition 2018 7
 
thai music competition 2018 8
 
thai music competition 2018 10
 
thai music competition 2018 9
 
thai music competition 2018 11
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1150 times