วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560 09:38

“เกรียนเจอเก๋า” ปฏิบัติการเชิงลึกสร้างนักข่าวพลเมือง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองวัยเกรียน หัวข้อ "เกรียนเจอเก๋า" โดยมี ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ ทีมงานจากนักข่าวพลเมือง ThaiPBS (เก๋า) ตลอดจน นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ (เกรียน) เข้าร่วมอบรม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
สำหรับการอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมฝึกทักษะในด้านสื่อสารมวลชน เช่น การให้ความรู้ในหัวข้อ สื่อสารธารณะและนักข่าวพลเมืองคืออะไร? กิจกรรม Role Play เกรียนเจอเก๋า สถานการณ์งานแถลงข่าว กิจกรรมภาคปฏิบัติลงพื้นชุมชนใน จ.ภูเก็ต เสาะหาข้อมูลและประเด็น เพื่อทดลองสื่อสารด้วยภาพถ่าย แบนเนอร์ และสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย “การบรรยายพลังของช่องทางสื่อใหม่” ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงาน และการเปิดเวทีนำเสนอ "ผลงานวัยเกรียน เปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างเก๋า" พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมชี้แจงแผนการทำงานร่วมกับไทยพีบีเอสเพื่อผลักดันประเด็น และรับสมัครเข้าร่วมเสนอแผนงานเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตต่อไป ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งมั่นสร้างจุดแข็งด้านเครือข่ายสื่อมวลชนระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีเวทีในการฝึกฝนทักษะและสั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานสื่อสารมวลชนด้วยมุมมองความคิด เทคนิคปฏิบัติ จนถึงการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผ่านสื่อแบบฉบับมืออาชีพ 
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1300 times