วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561 14:27

สำนักวิทยบริการฯ ถ่ายทอดกลยุทธ์ Thailand 4.0 แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

thailand 4 0 jun 2018 1

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรอบรมในการสัมมนาบุคลากร สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยทหารและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ได้บรรยายหลักการและกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งการให้บริการวิชาการจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

thailand 4 0 jun 2018 2

thailand 4 0 jun 2018 3

thailand 4 0 jun 2018 4

thailand 4 0 jun 2018 5

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 766 times