วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 08:39

PCIT PKRU ผนึกกำลัง AEC ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT) ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT ตลอดจน ตัวแทนจากแวดวงการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและจาก 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
ในการนี้ได้มีการแสดงปาฐกถาหัวข้อ การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดย Keynote Speech ได้แก่ Prof.Dr. Yasuo Ohe – Rural Economics, Department of Food and Resource Economics, Chiba University, Japan และ Mr. Sean P. Panton – Director of Corporate Social Responsibility & Corporate Experiences JW Marriott Phuket Resort & Spa รวมทั้ง ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช นำเสนอประเด็นและสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต 
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “P-CBT 2017 เป็นการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนครั้งแรกในระดับนานาชาติ สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวมีศิลปวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่า ที่มีความโดดเด่นของศิลปะการก่อสร้างแบบชิโน-โปรตุกีส มีวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ แต่ด้วยปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนและศิลปะหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญ Keynote Speech จากนานาชาติร่วมปาฐกถาและเสวนาประเด็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ‘การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน’ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การเสวนาประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน การนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต และการศึกษาเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระดับสากล สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในระยะยาวต่อไป”
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
การท่องเที่ยวชุมชน Community Tourism
 
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1496 times Last modified on วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 12:46