วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2559 15:30

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมปลุก ปชช. ตื่นตัวลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.นี้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีแสดงความคิดเห็น “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม” โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการ กกต.ภูเก็ต ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
สำหรับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ มีวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ และ ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วยตัวแทนจาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.สมบัติ เครือทอง และ นายวิโรจน์ ภู่ต้อง บรรยายให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงได้มีความตื่นตัวและมีโอกาสรับรู้ รวมถึงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ นำไปสู่การเชิญชวนทุกภาคส่วนออกไปลงเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย นับเป็นการแสดงบทบาทของนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ส่วนรวม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยแก่นักศึกษา
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
Thailand Constitution Drafting4
 
Thailand Constitution Drafting5
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2116 times Last modified on วันพุธ, 03 สิงหาคม 2559 16:29