วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560 12:20

ARIT PKRU รับรางวัล IPv6 Awards 2017

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ipv6 awards 2017 1

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรม Centurt Park Hotel Bangkok ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) เข้ารับมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในงาน IPv6 Awards 2017 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นหนึ่งใน 54 หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานรองรับองค์ประกอบ IPv6 ครบทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC ทั้งนี้ ARIT PKRU มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในหลากหลายมิติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงเสถียรภาพ ความรวดเร็ว และความปลอดภัยของระบบและผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

ipv6 awards 2017 2

ipv6 awards 2017 3

ipv6 awards 2017 4

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 981 times