วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 13:30

ม.ราชภัฏภูเก็ต ผลักดันสาขาวิชา MICE เป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์ภาคใต้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
MICE CLUSTER
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MICE PKRU) จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคลัสเตอร์การศึกษาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายนิมิต ซุ้นสั้น ประธานสาขาวิชา MICE PKRU โดยได้รับเกียรติจาก นางอรชร ว่องพรรณงาม และนางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชา ผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์จากสาขาการจัดการการบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน MICE ในภูเก็ต และครูแนะแนว เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
MICE CLUSTER 1
 
MICE CLUSTER 2
 
นายนิมิต ซุ้นสั้น กล่าวว่า “การดำเนินการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคการท่องเที่ยว ต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการให้แข็งแกร่ง ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สาขาวิชา MICE PKRU เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ในด้านดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนา MICE Talk ในประเด็นการพัฒนาคลัสเตอร์การศึกษาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ MICE มาร่วมหาแนวทางการขยายความร่วมมือ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีงานรองรับ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ หรือคลัสเตอร์การศึกษา MICE ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ MICE PKRU ซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์ด้านการศึกษาในภาคใต้” ประธานสาขาวิชา MICE PKRU กล่าว
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
MICE CLUSTER 3
 
MICE CLUSTER 4
 
MICE CLUSTER 5
 
MICE CLUSTER 6
  
MICE CLUSTER 7
 
MICE CLUSTER 8
 
MICE CLUSTER 9
 
MICE CLUSTER 10
 
MICE CLUSTER 11
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 
Read 2440 times Last modified on วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 21:10