วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 14:07

ราชภัฏภูเก็ต ติวสอบ “ภาค ก.” เสริมจุดแข็งด้านภาษาสู่เส้นทางราชการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน คณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง 1310 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กล่าวว่า “การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนถือเป็นก้าวแรกของการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการของประเทศไทย ที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องผ่านคะแนนในภาค ก. (ก.พ.) ในเกณฑ์ร้อยละ 60 (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการทดสอบระดับเชาว์ปัญญาของผู้สอบ ทั้งนี้จากสถิติของ ก.พ. พบว่าผู้ผู้สนใจสอบภาค ก. เป็นจำนวนมาก ที่ไม่ผ่านระดับคะแนนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคให้แก่นักศึกษาสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่มีความสนใจจะสอบเข้ารับราชการ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเทคนิคการเตรียมตัว และวิธีการทำข้อสอบภาค ก. อย่างมีประสิทธิภาพ” รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 076 211 959 ต่อ 3000
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2548 times Last modified on วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 16:56