วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559 20:27

อจ.-นศ.ศิลปกรรม แท็คทีมรับรางวัลมาสคอต Thailand Research Expo 2016

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thailand mascot
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศผลประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016 โดยทางผู้จัดงานได้พิจารณาจากผลการโหวต Mascot ผ่านทางเว็บไซต์ และการตัดสินจากคณะกรรมการ สำหรับผลรางวัลประกวด Mascot ที่จะถูกนำไปใช้ในการจัดงานอย่างเป็นทางการ มหกรรมงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  คือผลงานของ ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต กับผลงานชื่อว่า “น้องปัญญา” ที่รับรางวัลชนะเลิศ และอีกความสำเร็จที่น่าภูมิใจก็คือ ผลงานออกแบบ Mascot ชื่อ “น้องไฟฟ้า” โดย นายพงศธร เพ็ชรเวช นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลชมเชย จากการประกวดในครั้งนี้  
 
thailand research expo 2016 2
 
นักศึกษาผู้คว้ารางวัลชมเชย เล่าถึงแนวคิดการออกแบบ น้องไฟฟ้า ว่า “พลังงานบนโลกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน แต่สถานการณ์การใช้พลังงานในปัจจุบัน มีการใช้อย่างสิ้นเปลือง ซึ่งอาจมีผลกระทบในอนาคตในประเด็นความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเช่นนี้ จึงออกแบบน้องไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของไฟฟ้า นำไปสู่การช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ตัวสีฟ้าในงาน Mascot ต้องการสื่อถึงโลกใบนี้ อีกนัยหนึ่งสีฟ้าให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ส่วนผ้าพันคอสีแดง สะท้อนพฤติกรรมการเผาผลาญสูญเสียพลังงานที่เกินความจำเป็น และ ปีก คือ การโผบินขึ้นไปยังที่สูง เพื่อจะได้มองไกลไปข้างหน้าสู่อนาคต”
 
thailand research expo 2016 1
และสำหรับ ผลงานชนะเลิศ ผศ.ภาณุวัฒน์ อธิบายถึงไอเดียก่อนจะเป็น น้องปัญญา ว่า “เลือกใช้ ลิง ในการออกแบบตัว  Mascot เพราะบริบทของสังคมไทย ลิง สื่อความหมายถึง ความชาญฉลาด ความว่องไว มีปฏิภาณไหวพริบที่ยอดเยี่ยม และเพื่อต้องการสื่อถึงนักวิจัยไทย ที่จะต้องใช้สติปัญญาของตนสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงพาณิชย์และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมอื่นๆ ได้ ตลอดจนนำคำว่า ลิง มาแปลงเป็นคำภาษาอังกฤษว่า Link ซึ่งหมายถึง การเชื่อมโยง เชื่อมต่อ โดยได้นำเอารูปของ Port USB มาดัดแปลงให้เป็นหางของลิง เพื่อแสดงถึงการเชื่อมโยงถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้งานวิจัยกลับมาสู่ชุมชนนั่นเอง ตลอดจนเป็นการสื่อถึงการให้กำลังใจแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถผลิตงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดาย โดยปราศจากอุปสรรคอุปมาอุปไมยเฉกเช่นเดียวกับ ลิงปลอกกล้วยเข้าปาก สีฟ้าของตัวมาสคอต มีความหมายถึง ความนุ่มนวล ความก้าวหน้า การแบ่งปัน ความร่วมมือกัน ความจริงใจ เป็นสีของความสุขเป็นสีที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเป็นสีของท้องทะเล และท้องฟ้า ฉะนั้น สีนี้จึงเป็นสีที่แสดงถึงความเป็นเสียงส่วนใหญ่ เป็นสีของน้ำ และเป็นสีของการให้กำเนิดชีวิต” 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 2347 times Last modified on วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559 08:41